Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό
Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό
Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό
Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό
Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό
Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό
Μάρμαρο, ένα διαχρονικό
υλικό

Απο τα λατομεία μας

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ  ΑΕ. είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία με
δέκα ιδιόκτητα λατομεία μαρμάρου, εργοστάσια κοπής και επεξεργασίας.

SWITCH THE LANGUAGE