Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός
Αξιοπιστία
Ποιότητα
Σχεδιασμός

Έργα

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, έχει αναλάβει μεγάλο αριθμό έργων υψηλού επιπέδου σε όλο τον κόσμο. Οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι διακοσμητές μας είναι ειδικοί στην κατανόηση των διαφορετικών αναγκών, πτυχών και λεπτομερειών κάθε έργου. Εδώ, μπορείτε να δείτε μερικά σημαντικά έργα, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί μάρμαρα από τα λατομεία μας.

SWITCH THE LANGUAGE