Η ομάδα μας


 1. Ευάγγελος Νικ. Χαϊδάς
  Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Το 1974 ίδρυσε την εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και από τότε κατέχει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. 1. Ιουλία Χαϊδά
  Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος

  Είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με κατεύθυνση «Διεθνής Εταιρική Χρηματοδότηση» από το Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και International Corporate Finance από το  Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Εργάζεται στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από το 1987, ενώ έχει περάσει από θέσεις ευθύνης της εταιρείας, όπως Οικονομική & Εμπορική Διευθύντρια, Διευθύντρια Πωλήσεων, κ.α. Από το 2004 μέχρι και σήμερα κατέχει τον τίτλο της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Αναστασία Χαϊδά
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ

  Είναι πτυχιούχος οικονομικών. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1993, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από θέσεις ευθύνης της εταιρείας, όπως Διευθύντρια Προσωπικού κ.α. Από το 2002 έχει αναλάβει τα καθήκοντα της Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων. 1. Νικόλαος Μαυρογιάννης
  Διευθυντής Παραγωγής

  Είναι πτυχιούχος Ανώτερης Εκπαίδευσης, με ειδίκευση σε  Marketing. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1984 και από 1995 ανέλαβε τα καθήκοντα Διευθυντού Παραγωγής. 1. Στέλιος Καρυδάκης
  Εμπορικός Διευθυντής

  Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1997. 1. Χαράλαμπος Αλμπανόπουλος
  Διευθυντής Λατομείων

  Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στην Ικτίνος Ελλάς από το 1998 ως Μηχανικός Παραγωγής των Λατομείων Καβάλας και Δράμας και από το 2005 κατέχει τη θέση του Διευθυντή των Λατομείων Μαρμάρων. 1. Περιστέρης Κατσικάκης
  Οικονομικός Διευθυντής

  Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδικότητα στην Λογιστική – Χρηματοοικονομική. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Φορολογικό Δίκαιο. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2006. 1. Γεώργιος Παναγιωτίδης
  Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου

  Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημοσίας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Λογιστικής Διαχείρισης και Οικονομικών από το Brandford Management School του Ηνωμένου Βασιλείου και κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης Certified Internal Auditor (C.I.A.) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1. Παναγιώτης Λιαρδάκης
  Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης

  Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2006. 1. Δήμητρα Κρικζώνη
  Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού

  Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2000. 1. Σπύρος Κουρούμαλος
  Διευθυντής Προμηθειών

  Είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Παβία. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1986, έχοντας υπηρετήσει σε πολλές θέσεις ευθύνης της εταιρίας. Είναι γνώστης της Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας.


SWITCH THE LANGUAGE