Θάσου (RH)

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ
2840 Kg/m3 0,2 %wt 18,5 MPa 22480 mm3

Τοποθεσία

Μάρμαρο από το λατομείο μας Θάσου (RH) Ραχώνι, στην Θάσο.
Το λατομείο Θάσος (RH) έχει συνολική έκταση 48,6 στρέμματα.
H ετήσια παραγωγή του φτάνει τα 6,000 m3.

Μάρμαρο Θάσου (RH)

Μάρμαρο με παρόμοια χαρακτηριστικά του κλασσικού χιονόλευκου Θάσου.

SWITCH THE LANGUAGE