Νέστος Μπέζ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ
2700 Kg/m3 0,2 %wt 16,3 MPa 27294 mm3

Τοποθεσία

Μάρμαρο από το λατομείο μας Νέστος, στον Κεχρόκαμπο, στην Καβάλα.
Το λατομείο Νέστος έχει συνολική έκταση 195,4 στρέμματα.
H ετήσια παραγωγή του φτάνει τα 12.000 m3.

Μάρμαρο Νέστος Μπέζ

Εντυπωσιακό ριγωτό μάρμαρο, μοναδικό στο είδος του σε αποχρώσεις του ροζ. Με ιδιαίτερη απήχηση στους αρχιτέκτονες και τους consultans λόγω του χρώματος και των χαρακτηριστικών βενών του.

SWITCH THE LANGUAGE