Βώλακας

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ
2840 Kg/m3 0,3 %wt 5,5 MPa 35182 mm3

Τοποθεσία

Μάρμαρο από το λατομείο μας Βώλακας, στην Δράμα.
Το λατομείο Βώλακας έχει συνολική έκταση 68,4 στρέμματα.
H ετήσια παραγωγή του φτάνει τα 30,000 m3.

Μάρμαρο Βώλακας

Το μοναδικό λευκό δολομιτικό μάρμαρο με τεράστια ζήτηση παγκοσμίως λόγω του ιδιαίτερου συνδιασμού χρώματος και βενών.

pic_05 _Project-VOLAKAS-DIAGONAL
SWITCH THE LANGUAGE