Θάσου (PR)

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ
2840 Kg/m3 0,2 %wt 18,5 MPa 22480 mm3

Τοποθεσία

Μάρμαρο από το λατομείο μας Θάσου (PR) 3 Γκρεμοί, στην Θάσο.
Το λατομείο Θάσος (PR) έχει συνολική έκταση 41,04 στρέμματα.
H ετήσια παραγωγή του φτάνει τα 10,000 m3.

Μάρμαρο Θάσου (PR)

Λευκό μάρμαρο με κρυστάλλους, παραλλαγή του λευκού Θάσου.

SWITCH THE LANGUAGE