Κάλλιστον - Πύργων

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ
2810 Kg/m3 0,3 %wt 13,3 MPa 16 cm3/50 cm2

Τοποθεσία

Μάρμαρο από το λατομείο μας Κάλλιστον Πύργων, στους Πύργους, στη Δράμα.
Το λατομείο Κάλλιστον Πύργων έχει συνολική έκταση 99,5 στρέμματα.
H ετήσια παραγωγή του φτάνει τα 15,000 m3.

Μάρμαρο Κάλλιστον - Πύργων

Μάρμαρο λευκό με σκούρες ελαφρές βένες, μεγαλώνοντας την ποικιλία των λευκών μαρμάρων της εταιρίας.

SWITCH THE LANGUAGE