Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΜΠΕΖ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2650 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0.29 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 135 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 21 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2.58 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE