Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΜΑΥΡΟ ΑΡΓΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2629 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,11 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 90 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 11 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 3,00 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE