Μέτρα προστασίας της ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. από τον νέο κορονοϊό «Covid-19»

Η Εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με αίσθημα ευθύνης έναντι των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου, έλαβε όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας και προφύλαξης από τον κορωνοϊό.

Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (Υπουργείο Υγείας, Ε.Ο.Δ.Υ, Γ.Γ.Π.Π., Υπουργείο Εργασίας κλπ), με τις ειδικές διατάξεις της Π.Ν.Π. 11/3/2020 και τις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Η Εταιρεία προχώρησε από την πρώτη στιγμή στην δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης με τη συμμετοχή, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ,του Ιατρού Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας.

Ειδικότερα, η Εταιρεία προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ενημέρωση των εργαζομένων από τον Ιατρό Εργασίας σχετικά με τον κορωνοϊό, τον τρόπο μετάδοσης, μέτρα πρόληψης και προστασίας καθώς και παροχή συστάσεων και οδηγιών ατομικής υγιεινής.
 • Ανάρτηση στην είσοδο και έξοδο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, αλλά και σε εμφανείς θέσεις των κοινόχρηστων χώρων σχετικών οδηγιών για την προστασία από τον κορωνοϊό.
 • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων, στους κοινόχρηστους χώρους και στις θέσεις εργασίας.
 • Παροχή στους εργαζομένους μέσων ατομικής προστασίας ΜΑΠ (μάσκες, γάντια κλπ)
 • Tοποθέτηση υγροσάπουνων και χάρτινων χειροπετσετών μίας χρήσης σε όλες τις τουαλέτες.
 • Συχνοί καθαρισμοί των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων και επιφανειών εργασίας, καθώς επίσης και εκτεταμένες απολυμάνσεις.
 • Χρήση ειδικών πάνελ διαχωρισμού των γραφείων για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού.
 • Αύξηση του αριθμού των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την μετακίνηση των εργαζομένων από και προς τους τόπους εργασίας τους (λατομεία), έτσι ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις στα μέσα μεταφοράς.
 • Πρόνοια για την προφύλαξη ευπαθών ομάδων εργαζομένων και εξ αποστάσεως εργασία όπου κρίθηκε αναγκαία.
 • Εφαρμογή της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για όσους εργαζομένους είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού στους χώρους εργασίας και διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας.
 • Χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε όσους εργαζομένους υπέβαλαν σχετικό αίτημα και πληρούν τις προβλεπόμενες από τον Νόμο προϋποθέσεις.
 • Πραγματοποίηση συναντήσεων χωρίς φυσική παρουσία (τηλεδιάσκεψη), αναβολή προγραμματισμένων επισκέψεων πελατών ή συνεργατών κλπ
SWITCH THE LANGUAGE