Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΡΟΖ ΒΟΛΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2650 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,07 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 81 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 17 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 5,41 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE