Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΥΡΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2721 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,10 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 106 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 15 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 6,37 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE