Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2714 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,10 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 110 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 23 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 6,35 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE