Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SIVEC

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2848 Kg/m3 (EN 1936)

• ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: 0,41 %vol (EN 1936)

• ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,1 %weight (EN 13755)

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 12,5 MPA

• ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 24,5 MM3 EN 14157 B

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE