Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SILVER GREY

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2693 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,08 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 69 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 14 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 5,71 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE