ΚΙΤΡΙΝΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΚΙΤΡΙΝΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2680 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,22 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 98 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ:  MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,2 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE