Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2720 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,04 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 107 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 16 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,00 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE