Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΠΑΡΝΩΝΑ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2716 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,04 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 107 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 68 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,52 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE