Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2802 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,41 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 111,00 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 24,00 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,50 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE