Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΛΕΥΚΟ ΝΑΞΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2710 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0.09 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 906 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 131 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 8.56 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE