Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2701 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,22 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 94 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 20 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,86 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE