Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΜΠΕΖ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2700 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,18 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 790 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 104 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,26 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE