Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΛΗΓΟΥΡΙΟ ΣΚΟΥΡΟ

PHYSICAL – MECHANICAL PROPERTIES

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2754 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,11 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 90 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 17 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 6,12 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE