Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΜΑΥΡΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2670 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,54 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 106 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 15 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 5,59 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE