Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

KYKNOS

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ:  2.830 – 2.840 Kg/m3(EN 1936)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: 0.7 – 1.3 vol. (ΕΝ 1936)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  0.2 – 0.3 % wt. (ΕΝ 13755)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 4 – 6 MPa (EN 12372)

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE