Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΜΠΕΖ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2662 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,42 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 118 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 17 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ:  mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE