Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2685 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,28 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 109 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 14 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 3,93 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE