Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΜΑΥΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2690 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,01 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 98 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 31 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 3,78 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE