Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

Damas Grey

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2657.3 Kg/m3

• ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1.5%

• ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 163.06  N/mm2

• ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 3090.2  mm3

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE