Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΔΙΔΥΜΩΝ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2720 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,27 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 110 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 12 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,81 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE