Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΔΕΜΑΤΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2603 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,48 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 86 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 11 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 4,89 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE