Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΝΤΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2690 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,13 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 110 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 9,00 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,81 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE