Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΓΚΡΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2714 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,12 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 99 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 19 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 7,54 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE