Λατομείο Θάσου (RH)

Συνολική έκταση: 48,6 στρέμματα

Επιβεβαιωμένα Εκμεταλλεύσιμα Αποθέματα: 150.000 m3

Ετήσια παραγωγή: 6.000 m3

Διάρκεια εξόρυξης: 25 χρόνια

Δεύτερο λατομείο με παρόμοια χαρακτηριστικά του κλασσικού χιονόλευκου Θάσου.

Μάρμαρο Θάσου (RH)

SWITCH THE LANGUAGE