Λατομείο Θάσου (PR)

Συνολική έκταση: 41,04 στρέμματα

Επιβεβαιωμένα Εκμεταλλεύσιμα Αποθέματα: 150,000 m3

Ετήσια παραγωγή: 10,000 m3

Διάρκεια εξόρυξης: 15 χρόνια

Λευκό μάρμαρο με κρυστάλλους, παραλλαγή του λευκού Θάσου.

Μάρμαρο Θάσου (PR)

SWITCH THE LANGUAGE