Λατομείο Marvelous White

Συνολική έκταση: 100 στρέμματα

Επιβεβαιωμένα Εκμεταλλεύσιμα Αποθέματα: 150,000 m3

Ετήσια παραγωγή: 10,000 m3

Διάρκεια εξόρυξης: 15 χρόνια

Μια διαφορετική πρόταση για λευκό δολομιτικό μάρμαρο.
Παραλλαγή που ικανοποιεί ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Μάρμαρο Marvelous White

SWITCH THE LANGUAGE