Λατομείο Καβάλας Ημίλευκο

Συνολική έκταση: 50,6 στρέμματα

Επιβεβαιωμένα Εκμεταλλεύσιμα Αποθέματα: 182.000 m3

Ετήσια παραγωγή: 8.000 m3

Διάρκεια εξόρυξης: 25 χρόνια

Το διάσημο ημίλευκο μάρμαρο της Καβάλας. Μάρμαρο με πολλές εφαρμογές και ιδιαίτερη απήχηση σε συγκεκριμένες αγορές.

Μάρμαρο Καβάλας Ημίλευκο

SWITCH THE LANGUAGE