Λατομείο Κάλλιστον - Πύργων

Συνολική έκταση: 99,5 στρέμματα

Επιβεβαιωμένα Εκμεταλλεύσιμα Αποθέματα: 375,000 m3

Ετήσια παραγωγή: 15,000 m3

Διάρκεια εξόρυξης: 25 χρόνια

Λατομείο που αποκτήθηκε από την εταιρία μας το 2018.
Μάρμαρο λευκό με σκούρες ελαφρές βένες, μεγαλώνει την ποικιλία των λευκών μαρμάρων της εταιρίας.

Μάρμαρο Κάλλιστον – Πύργων

SWITCH THE LANGUAGE